22.09.2021

BG.News

Новините от и за България

Делник

Ямбол, 21.09.2021 Регистриран е епидемичен взрив сред персонала в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в село Маленово, съобщи...

  Ямбол, 17.09.2021 г. В зала „Юбилейна“ на БЧК-Ямбол се проведе работна среща във връзка с изпълнение на Оперативната програма...