22.09.2021

BG.News

Новините от и за България

Изисквания към RSS емисиите

Основните изисквания към предлаганите за синдикиране в сайта на BG.News ваши RSS емисии са следните:

  1. Да съдържат основно изображение (Featured Image)
  2. Съдържателната част (Content) да не е по-малко от 400 символа и да включва цели параграфи.
  3. Наличието на резюме (excerpt), категории и тагове e плюс, но не е задължително. При възможност тези елементи ще бъдаг извлечени и показани.
  4. Канали с жълти новини, астрология, конспиративни теории, PR текстове и обяви за възрастни не се приемат.
  5. Приветстват се аналитични, критични, образователни, научни и социално-значими материали, които предизвикват обществен резонанс и отразяват, съответно моделират социалните нагласи.

Валидиране

Невалидирани емисии не се приемат, както и валидирани, но поради някакви причини не позволяващи извличането на основното изображение. Валидацията се извършва предварително; за тази цел трябва да посетите страницата на SimplePie валидатора.

Ако в началото на новината липсва изображение, това означава, че новините от вашия канал нямат назначено основно изображение. Ако в материала има вмъкнато друго изображение, ние ще се опитаме да го извлечем като водещо, стига да е в началото на текста и присъства в RSS емисията.

Ето така трябва да изглежда една валидна RSS емисия

Атрибути

Задължителните атрибути на емисията са: Заглавие (title), Автор (author), Дата (date, pubDate, published, updated), Основен текст, т.е. Съдържание (content), Категории (categories), Адрес на новината (URL), Източник (source) и Основно изображение (image).

Наше задължение е да посочим оригиналния адрес на новината, рубриките или категориите, под които тя е публикуване във вашия сайт, както и кратка информация за източника с линк към главната страница. Това се извършва унифицирано за всички новинарски емисии.

Конкретност

При въвеждането на данните за емисията трябва да посочите в коя категория и рубрика на BG.News желаете да се синдикират новините от вашата емисия. Това налага вашата RSS емисия да бъде извлечена от определена категория на вашия сайт, която съответства на изброените в падащото меню категории на BG.News.

Ако решите да предложите емисия със съдържанието на целия сайт, ние ще направим анализ на основното му съдържание и ще създадем механизъм за разпределянето на отделните новини по най-близки категории.

Култура на речта, стил и правопис

Очакваме предлаганите новини и статии да бъдат издържани в литературно, стилово и граматическо отношение. Не забравяйте, че правописът е учтивостта на журналиста. Материали с повече от 5 печатни и граматически грешки в два параграфа свидетелстват за немарливост и непрофесионализъм. Такива емисии ще бъдат суспендирани след две поредни предупреждения. Те ще бъдат епизодично проверявани, за да се прецени възможността за обратното им активиране.

Регистрация

Ако желаете да се включите със собствен новинарски канал и да разширите параметрите и обема на таргетната си читателска група, ви каним да се регистрирате в BG.News, макар че информация може да се подава и от нерегистрирани кореспонденти чрез специален портал.

Регистрацията обаче ще ви даде възможност да управлявате сами своя новинарски поток и при желание да публикувате авторски материали, които са извън категориалната сфера на вашето собствено издание.

В случай, че ваши RSS емисии са вече регистрирани в портала, регистрацията също така ще ви помогне да придобиете мениджърски и редакторски права върху производните публикации.

Важно

За ваше улеснение на всяка страница с новина или статия, в раздела с полето за коментари, може да използвате вашия Facebook или Google account, за да получите пълен достъп до личния ви прес-кабинет.

* * *

При всяко положение ще бъдем щастливи да сътрудничим с вас и да ви съдействаме при решаването на възникнали проблемни ситуации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.