Правоносители

copyright image

Включването на един или друг RSS канал в програмата за индексиране на BG.News се извършва след проверка на техническата възможност в строго съответствие с изискванията към RSS емисиите и Общите условия за ползване на информацията, предоставяна от всеки сайт и изложена в актуалните към момента на включване правила на конкретния информационен сайт. В случаите, когато изрично се отхвърля разрешената от Закона за авторското право възможност за синдикиране на кратки съобщения чрез публикуваните от сайта RSS емиси (чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП), подобно агрегиране не се извършва.

Във всички останали случаи BG.News се съобразява с правилата и пожеланията на оригиналния сайт за адекватно и честно представяне на новините, което включва, но не се изчерпва с информация за източника и автора на материала, оригиналните категории или рубрики – при условие, че те са отразени в таговете на RSS емисията, линк към изходния текст и кратко представяне на съответната медия под всеки индексиран материал.

Тъй като нямаме информация относно договорките между сайта-източник и неговите автори или медийни партньори, възможни са ситуации, в които авторът или първичният правоносител на дадена статия или материал могат да поискат премахване на [позоваването на] техния материал от страниците на нашия сайт. Възможни са също и последващи промени в съответните Правила и Общи условия за ползване, за които ние не сме известени. В тези и други подобни случаи правоносителите могат да използват наличната под всяка статия форма “Докладвай проблем” и да изложат своите законни претенции или притеснения. Изложението трябва да съдържа основанието за претенцията, декларация, че подателят на сигнала е правоносител или упълномощено лице, както и телефон за връзка.

При правилно подаден сигнал за нарушаване на авторски права сигнализираната статия или новина ще бъде суспендирана до изясняване на случая, но не повече от две седмици. При потвърждаване на сигнала тя ще бъде изтрита, а авторът ще получи предупреждание за нарушаване на авторските права. При втори потвърден сигнал емисията и акаунтът на автора (съответно източника) заедно с всички публикувани до момента материали ще бъдат заличени от сайта без право на повторна регистрация.